Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών

Share Button

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )

 

1.Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12972/22-05-2015 (ΦΕΚ 1038-3-6-2015τ.Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα << Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

  1. Την αριθμ. Γ6αΓΠοικ.38396 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021,ΦΕΚ 2881 τ.Β΄./ 16-07-2020.
  2. Την αριθμ. Γ6Αγπ.47683/30.07.2020 ΦΕΚ Β΄3235/4.8.2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα λειτουργία Δ.ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021.
  3. Το αριθμ.3780 τ.Β΄/ 8.09.2020 ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε η απόφαση περί λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτικής Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών να  υποβάλλουν από:

11/9/2020 μέχρι  18/9/2020 και ώρα 8.30 π.μ – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία της Σχολής  τα    παρακάτω δικαιολογητικά :

 

  1. Αίτηση συμμετοχής: διατίθεται σχετικό έντυπο από τη  Γραμματεία της Σχολής,
  2. Απολυτήριο Λυκείου (Απολυτήριο Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου).
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας εφόσον είναι ανήλικος/κη.
  6. Τρείς ( 3 ) φωτογραφίες ( τύπου Αστ. Ταυτότητας ).
  7. Έντυπη μορφή Α.Μ.Κ.Α

 

Στο 1ο εξάμηνο μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι  α) (Γενικού-Τεχνικού- Επαγγελματικού  Λυκείου) β) Απόφοιτοι  Τ.Ε.Ε. Β΄κύκλου, το οποίο θα λειτουργήσει αρχές Οκτωβρίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ στο τηλέφωνο ( 2664360415)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 8.30 π.μ. – 13.30 μ.μ. ).

Η εγγραφή-εισαγωγή γίνεται με μοριοδότηση όπως σ΄όλα τα Δημόσια Ι.ΕΚ. και η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Στους καταρτιζόμενους δίνεται η δυνατότητα σίτισης  και στέγασης στην Μαθητική Εστία Φιλιατών .

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΚ                                                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

                                                                                                                                                            Κ.α.α

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΚΟΓΚΟΥ                                                                                                        ΘΩΜΑΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.