ΥΠΕΣ: 30.000 ευρώ για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Σουλίου (απόφαση)

Share Button

Το ΥΠΕΣ κατανέμει ποσό ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€) από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους, για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους.

Στο Δήμο Σουλίου αντιστοιχεί το ποσό των 30.861,00 ευρώ

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Δήμοι όπως εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Πίνακας Δικαιούχων Δήμων), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Για την κατανομή της επιχορήγησης στους Δήμους του Παραρτήματος ελήφθη υπόψη η πρόταση της ΚΕΔΕ (3510_2021/8-11-2021) (υπό 19 σχετικό) όπου κριτήρια για τον τρόπο κατανομής της επιχορήγησης στους Δήμους αποτελούν το σύνολο της Μισθοδοσίας ΙΔΟΧ που απαιτείται, για την
πλήρη λειτουργία των δομών, και οι πλήρεις φάκελοι των παιδιών από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» κύκλου 2021-2022.4

3.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Επιλέξιμες δράσεις είναι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητας των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για τον ετήσιο κύκλο 2021-2022.

2. Η χρηματοδότηση από την εν λόγω απόφαση γίνεται εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από κάθε είδους τακτικό ή έκτακτο ανειδίκευτο έσοδο του ΟΤΑ.

3. Στην περίπτωση που η αρμοδιότητα λειτουργίας των ΚΔΑΠ ανήκει σε Νομικό πρόσωπο του Δήμου, ο Δήμος μεταβιβάζει το ποσό στον δικαιούχο φορέα.
4. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2021

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *