Ανακοίνωση αποφάσεων της Ο.Ε. της Περ. Ηπείρου-Οι αποφάσεις που αφορούν την Π.Ε.Θεσπρωτίας

Share Button

PERIFEREIA IPIROUΑπό τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνεται ότι στη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 23-10-2015, λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-10-2014 συνεδρίασης.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 28/23-10-2015
Αρ. Απόφασης / Θέμα

1577. Έγκριση των Πρακτικών Νο1/16-09-2015 και Νο2/07-10-2015 (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
1578. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την προμήθεια γραφικών και χαρτικών ειδών για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2016.
1579. Έγκριση μετακίνησης του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου, Κάτσιου Νικολάου, στην Αθήνα, από 03 έως 06-11-2015, για να παραβρεθεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
1580. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για καθαρισμό κοίτης ποταμού Καλαμά στο ύψος του φράγματος Ραγίου, καθαρισμό φράγματος Ραγίου από φερτά υλικά (δένδρα κλπ) και αποκατάσταση αποστραγγιστικού αύλακα στον κάμπο Βρυσέλλας, βάσει των αριθμ. 91366/3761/10-09-2015, 99667/4090/02-10-2015 και 99659/4088/02-10-2015 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, αντίστοιχα, και της αριθμ. 26/1442/08-10-2015 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

1590. Ε.Η.Δ. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΤΕΙ Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του στην Ηγουμενίτσα, με δικές του διαδικασίες, για το υπόλοιπο του έτους 2015.
1591. Ε.Η.Δ. Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2015 μέχρι 20-11-2016, βάσει της διενεργηθείσας διαδικασίας λήψης κλειστών προσφορών και του σχετικού από 21-10-2015 Πρακτικού της Επιτροπής.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.