Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Παρασκευή-Δείτε τα 11 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 13η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω […]

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Παρασκευή

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 13η του μηνός Νοέμβρη του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα […]

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη-Δείτε τα 4 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Άσκηση […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη-Δείτε τα 4 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μήνα Οκτώβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Άσκηση ή μη έφεσης […]

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών την Τετάρτη-Δείτε τα 14 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18: 30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Τρίτη

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μήνα Οκτώμβρη του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση […]

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φιλιατών σήμερα-Δείτε τα 18 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες) την 31η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19: 00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη […]

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Πέμπτη

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1.Έγκριση Δαπανών […]

Σύγκληση ‘Εκτακτης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών την Παρασκευή

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μήνα Ιουλίου , του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Χορήγηση νέας προθεσμίας για […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών-Δείτε τα 30 θέματα

Share Button

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87): 1. Κανονισμός λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου […]

Επόμενη σελίδα: »