Ετικέτα: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ηγουμενίτσας

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Παρασκευή-Δείτε τα 26 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2016. Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 3 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015.Εισηγήτρια : κα. Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας την Δευτέρα-Δείτε τα 16 θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 9η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.Εισηγήτρια : κα. Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Τρίτη-Δείτε τα θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. Εισηγήτρια : κα. Ανθίππη Λουκά – […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Τρίτη-Δείτε τα θέματα

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015. Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα […]

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Παρασκευή το πρωί

Share Button

Καλείστε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 29η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των θεμάτων : Θέμα: Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών με τίτλο: «Αποκομιδή Απορριμμάτων από […]

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Μ.Τρίτη-Δείτε τα θέματα

Share Button

Η Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας συνεδριάζει την 7η Απριλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: Θέμα 1ο: Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015. Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα 2ο: Έγκριση και […]

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας την Παρασκευή 27 Μαρτίου – Δείτε τα 21 θέματα

Share Button

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ηγουμενίτσας την 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015. Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού. Θέμα 2ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. […]

Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας στις 13.30 για τη μεταφορά αποβλήτων του Δήμου

Share Button

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας θα γίνει σήμερα στις 13:30 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση του θέματος : “Εκδίκαση ένστασης και επανακαθορισμός των όρων δημοπράτησης της εργασίας με τίτλο: Μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Ηγουμενίτσας”. Ο λόγος του κατεπείγοντος συνίσταται στο ότι θα πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση επί της ενστάσεως που […]

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας

Share Button

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 3η Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων : Θέμα 1ο: Έγκριση και διάθεση ψήφιση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2015. Εισηγήτρια : Ανθίππη Λουκά – Προϊσταμένη Οικονομικού. Θέμα […]

Επόμενη σελίδα: »